जरुरी सूचना

कुहिनो मुनिको हात नभएका १७ बर्ष मुनिका बालबालिका तपाईंको सम्पर्कमा छ्न भने हामीलाई सम्पर्क गराइदिनु होला !

हामी चलाउन मिल्ने हात ( 3D Robotics hand ) छिटै नेपालमा ल्याउदै छौ !

यो सेवा निशुल्क हो ।


१७ बर्ष मुनिकालाइ नि शुल्क हो, टोल छिमेकमा भए जानकारी पाउ, अहिले data collection गर्ने काम भइ रहेको छ ।

धन्यवाद
Contact via facebook: https://www.facebook.com/E-Nab ... 6579/
--
Source: https://twitter.com/hemantagau ... 76128